Informace o nás

Rodina Procházkova hospodaří v obci Semice již 5 generací. K obnovení hospodaření po pádu komunismu došlo v roce 1991, kdy jsme obnovili výrobu asi na 40 ha pozemků. V současné době obděláváme cca 160 ha polí. Většinu produkce tvoří brambory a zelenina, v menší míře pěstujeme obilí

Jsme členy Odbytového družstva Litozel, což je spolek pěstitelů zeleniny a brambor za účelem společného odbytu této produkce.

Veškerá zelenina je pěstována v systému integrované produkce, což je systém řízené výroby, která omezuje vstupy pesticidů a hnoji v do porostu. Firmy, které pravidla tohoto systému dodržují, jsou sdruženy ve Svazu pro IPZ (integrované pěstování zeleniny), který pracuje v rámci profesní organizace zelinářů ZUČM (Zelinářská unie Čech a Moravy). Jsme aktivně zapojeni do práce této organizace, majitel firmy je předsedou Svazu pro IPZ.

Od roku 2010 jsme zapojeni v iniciativě Najdi si svého farmáře, v rámci které se snažíme nabízet naši produkci i konečnému spotřebiteli.